READ: Viral open letter admonishes VP Binay

An open letter addressed to Vice President Jejomar Binay, which admonishes the presidential aspirant, has gone viral via social media.


Actress-comedienne Cynthia Patag shared it on her Facebook timeline on Monday, October 19. The letter reads:

Dear Mr. Binay,

Sabi ng latest paid Ad ninyo "Bakit kung sino pa yung Nognog, Pandak yun pa yung nagpa-aral nang libre sa libu-libong bata at nagbigay ng libreng gamot sa libu-libong Senior Citizens sa Makati?" [Your latest ad says "Why is it that the one called dark-skinned, short is the same one who sends thousands of children to school and provides Senior Citizens in Makati medicines for free?"]

Mawalang-galang na po - bakit po hanggang ngayon yung Makati pa din ang benchmark nyo sa mga nagawa ninyo, e, samantalang 6 years kayong naging second top-ranking official ng Pilipinas? Na-replicate nyo po ba ang nagawa nyo sa Makati sa kahit isang syudad man lang? Baka po hindi ko lang namalayan. Sana isali nyo din sa ibinibida nyo sa mga ad nyo. [With due respect - why is it that Makati is still the benchmark of your achievements when in fact you have been the second top-ranking official in the Philippines for (almost) 6 years (now)? Have you replicated your accomplishments in Makati in at least one city? I may not have noticed it. I hope you also boast about it in your ads.]

Wala naman po kaming pakialam kung ulikba man kayo o unano. Mukha po atang nasaktan kayo doon sa pangungutya sa inyo. Pero, huwag nyong intindihin yun, di naman yun ang pinakamatinding kapintasan nyo, madami pa. Hayaan nyo na lang sila. (We don't really care if you look like a fowl with dark meat or a midget. It looks like you were hurt with the mockery. Don't mind it, it's not your greatest flaw, there's a lot more. Just ignore them.]

Ang tanong ko po talaga ay, ANO BA ANG NAGAWA NINYO AS VICE-PRESIDENT? Makati lang po ba ang kaya ninyong paunlarin? (Kung tutoo na kayo nga ang nagpaunlad sa Makati.) Bakit po kami magtitiwala na may magagawa kayo para sa Pilipinas? Ang gusto nyo lang atang ma-replicate ay yung kinita nyo sa Makati na bilyon-bilyon kuno. [My real question is, WHAT HAVE YOU DONE AS VICE-PRESIDENT? Is it only Makati that you can make progressive? (If it's true that you did it.) Why should we trust that you can do something for the Philippines? It seems what you want to replicate is the billions you allegedly amassed in Makati.]

Mr. Binay, ang pagiging Pangulo po ay RESPONSIBILIDAD, hindi OPORTUNIDAD. Ang Pilipinas ay pangangalagaan, hindi pagkakakitaan. [Mr. Binay, becoming a President is a RESPONSIBILITY, not an OPPORTUNITY. The Philippines must be protected, not to be profited off.]

Pero ako'y tunay na humahanga sa inyong MATIBAY NA PANINIWALA AT PANININDIGAN - sa sarili mong mga KASINUNGALINGAN. [But I am truly impressed with your STRONG BELIEF AND CONVICTION - with your own LIES.

Lubos na umaasang hindi ka manalo (Fully hoping that you will not win],
SAMBAYANANG PILIPINO [FILIPINO PEOPLE]

Patag is a known Binay critic. Last August, she aired her grievances against the Vice President after the latter delivered what he called the "True State of the Nation Address (TSONA)."

In an open letter posted on the same Facebook account, the former "Palibhasa Lalaki" supporting actress pointed out that Binay failed to perform his most basic function as the country's second highest-ranking public official.

Patag, who claimed that Binay has no conscience, asked the politician to stop taking credit for Makati.